www.mobarn.noVåre barnehager

Foreldrebetaling

Det er vedtatt endring i foreldrebetalingen for barnehageplass fra 1. august 2019.

Makspris.

Prisen for hel plass øker til kr. 3040 pr. måned. Det betales for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Det gis fortsatt 30 % rabatt for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. I tillegg betales matpenger med kr. 325 pr. barn i måneden.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid.

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen settes til kr. 548500 tilsammen for husholdningen. 

Søknadsskjema til Molde kommune:

https://www.molde.kommune.no/alle-tjenester/barnehage/priser-og-betaling/billigere-barnehage-for-familier-med-lav-inntekt/